Tradicija i običaji

biskupska konferencija

Tradicija druženja uz vino rezultirala je nastankom „Križevačkih štatuta“, najpoznatijih vinsko-pajdaških regula (pravila) na hrvatskom prostoru. Štatuti su na šaljiv način propisivali u kojim se sve to prilikama mora piti vino, a prijateljem kuće moglo se postati jedino ako se je popio bilikum, posuda za ispijanje zdravica koja je u najvećem broju slučajeva zapreminom bila veća od 1 litre. Ljudi su se uz vino zabavljali u svojim kućama, ali i u svojim vinogradima gdje su se nalazile male gospodarske kućice-kleti, kako se zovu u sjeverozapadnom dijelu Hrvatske. U kletima se je pravilo vino i u kletima su se čuvale bačve sa vinom. Nekada su kleti bile izgrađene od drveta i slamom pokrivene i imale su puno više šarma nego današnji respektabilni objekti, zapravo prave male vile koje se grade u novije vrijeme.

stara klet

Najstarije kleti u nizu sačuvale su se ispod Kalnika u selu Hižanovcu i predstavljaju svojevrsni etnografski raritet jer nigdje kao tamo nema pedesetak drvenih kleti s pripadajućim vinogradom na samo pola metra poredanih jedna pored druge. Njihovu ljepotu narušava jedino činjenica da nisu više pokrivene slamom.

U vinogradima su se okupljali prijatelji posebno u dane kad se slave takozvani „vinski sveci“. Jedan od njih je i sv. Vinko koji se slavi u siječnju. Tada se vinova loza okiti kobasicama i suhim mesom kako bi na jesen bila puna zreloga grožđa.

Kobasice se zalijevaju vinom

Kobasice se zalijevaju vinom i zaziva se sv. Vinko da i novom vinu podari miris staroga vina. Najznačajniji je događaj na dan sv. Martina u mjesecu studenom kada se obavlja krštenje mošta koje na šaljivi način izvodi martinjski biskup sa svojim pomagačima.

Tada se mošt pretvara u vino, a to mlado vino toči se svim uzvanicima. U križevačkom kraju okupi se cijela „biskupska konferencija“ martinjskih biskupa koji uz puno humora proglase da se s „krštenjem“ može otpočeti. Tradicija starih vinogradara križevačkoga kraja nastavljaju danas novi zaljubljenici u vino i vinovu lozu. Umjesto malih vinograda sada se sadi na desetke tisuća novih sadnica vinove loze, uvode se moderne tehnologije i moderna obrada vinograda.

Jedna od obitelji koja se posvetila takvom vinogradarstvu je i križevačka obitelj Podolski.